JoomDo

Kaydol

1- Taraflar

İşbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi (‘Yapım’),
a) JoomDo internet sitesi altında sunulan hizmetleri “3 nolu erdoğdu mahallesi hacı kaşif sokak mimoza park sitesi H blok 7/15 Ortahisar/Trabzon” adresinde mukim “JoomDo” ile,
b) JoomDo.com internet sitesine üye olan internet sitesi altında sunulan hizmetleri kullanan (‘Kullanıcı’) arasında elektronik olarak onaylanmıştır.

2- Sözleşmenin Konusu
İşbu bağlamının konusu Kullanıcı tarafından www.joomdo.com alan adı ve buna bağlı alt alan hesabı (‘İnternet Sitesi’) altında JoomDo tarafından hizmetlerin kullanım şartlarının ve tarafların haklarının belirlenmesidir.

 

3- JoomDo Hizmet Kapsamı
3.1 JoomDo, ilgili hizmete dair açıklamalar; platformumuzu kullanan kullanıcılar, kendilerine ait yazı, durum, fotoğraf, bilgilendirme, blog yazısı, videolar, oyun içi bilgileri gibi bazı paylaşımları JoomDo ziyaretçileri ile paylaşabilir yada bunları farklı  sosyal paylaşım platformu hesaplarında ya da e-posta aracılığı ile istedikleri kontaklar ile paylaşabilecekleri, bir sosyal topluluk platformu olarak kullanır.
3.2 Kullanıcılar kendi paylaştıkları ya da başkaları tarafından paylaşılmış gönderileri, farklı sosyal paylaşım platformlarında paylaşabilecekleri gibi gönderi sahibinin veya üyelerimizin kendi gönderileri ya da başkaları tarafından yaratılmış gönderileri kendi profilinde kullanabilirler.
3.3 Kullanıcılar, paylaştıkları gönderilerin altına yapılan yorumları silebilir, şikayet edebilir veya yorum sahiplerini uyarabilir.
3.4 JoomDo platformunu kullanabilmek için üye olunması gerekmektedir. Ziyaretçiler site içeriğini göremezler.
3.5 Kullanıcılar Facebook ya da Twitter hesapları ile giriş yapabilecekleri gibi, JoomDo üye profili de oluşturabilirler.
3-6  Yukarıda sayılan hizmetler JoomDo’da sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, verilen hizmetlerin kapsamı, sunulma koşullarında değişiklik yapılması JoomDo’nun yetkisindedir. JoomDo bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek başına dilediği gibi kullanabilir.

 

4- Genel Hak ve Yükümlülükler
4.1 Kullanıcı, JoomDo’ya üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu oldugunu, JoomDo’nun her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, adı ve şifresinin gizliliğinden sorumlu olup, kendi kusuru veya ihmali neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesinden ve bu sebeple oluşacak zarardan JoomDo’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.
4.2 Kullanıcı tarafından, JoomDo platformu kullanılırken ve her türlü içerik temin edilirken Türkiye Cumhuriyeti’nde ve yürürlükteki her türlü mevzuata uygun davrandığını, bu içeriğin genel ahlaka uygun olduğunu, toplumsal herhangi bir hakkı (kişilik hakları, fikri ve sınai mülkiyet hakları, vb. ) ihlal etmediğini; aksi yöndeki davranışından dolayı JoomDo’nun uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 Kullanıcı, JoomDo’da kendisi veya diğer Kullanıcılar tarafından temin edilen içeriklerin (yorum, yazı, fotoğraf, video, ilan, vb.) bunu ilk olarak yüklediğini ve bu içerikten sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Kullanıcı kendisi tarafından temin edilen içerik nedeniyle münhasıran sorumlu olduğunu ve paylaşımından ötürü doğabilecek her türlü ihtilaf ve tazminat talebinden JoomDo’yu bağışık tutmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.4 Kullanıcı, JoomDo’nun durdurucu veya engelleyici işlemlerde (spam, virüs, truva atı, kötü niyetli diğer yazılımlar, vb.) bulunmayacağını veya bu konularda işlemlerde bulunan kişilerle irtibatta olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5 İşbu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, JoomDo her zaman tek taraflı olarak Kullanıcı’nın üyeliğini sonlandırma, dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Kullanıcı, JoomDo’nun bu yöndeki işlemlerine peşinen rıza göstermekte olup, JoomDo’dan bir tazminat talep etmeyeceğini beyan ve kabul eder.
4.6 Kullanıcı, yasal ve ticari sebeplerle, JoomDo tarafından kendisinin internet servis sağlayıcısı adı ve internet protokol (IP) adresi, erişim tarihi ve saati, sitede bulunulan erişilen sayfalar ve siteye bağlanması internet sitesi adresi gibi bilgileri saklamasını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.7 Kullanıcıların sunduğu kişisel veriler, JoomDo tarafından tanıtım, reklam ve duyurular için kullanılabilecektir. Kişisel verileriniz asla üçüncü taraf kişiler ile paylaşılmayacak olup, söz konusu kişisel verilerin gizliliği için JoomDo tarafından azami çaba sarfedilecek olup, bu verilerin kullanıcı tarafından üçüncü kişilerin eline geçmesinden itibaren JoomDo’nun herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmayacaktır.
4.8 JoomDo tarafından, Kullanıcı’nın kişisel veri ve bilgileri yasal nedenlerden dolayı ve / veya resmi mercilerin talebi üzerine, Kullanıcı’nın önceden izninin alınmasına gerek duyulmadan veri paylaşımı sağlanabilir.
4.9 JoomDo, İnternet Sitesi’nin sorunsuz çalışması için azami gayreti gösterecek olup, hatasız çalışacağını taahhüt etmekte. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin kullanımından doğabilecek herhangi bir zarardan JoomDo’nun sorumlu olmayacağını da kabul ve beyan eder. JoomDo münhasıran kendi takdirine bağlı olarak, İnternet Sitesi’nin tamamını veya bir kısmını değiştirebilir, silebilir veya bazı hizmetleri geçici veya kalıcı olarak askıya alabilir.
4.10 JoomDo; Kullanıcıların JoomDo da paylaştıkları ve kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine ilişkin bağlantılardan ve bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan hiç bir surette sorumlu tutulamaz.
4.11 JoomDo, İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgi, resim, marka, alan adı, logo, ikon, demonstrasyon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir yapılabilir teknik veriler, bilgisayar yazılımları, yapım satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara fotoğrafları ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans lisansı. İnternet Sitesi’nde hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir yere yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
4.12 Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne ilişkin olarak;
a) Yapacağı paylaşım ve yüklemelerin Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan ve yürürlükteki kanunlara uygun olacağını, bunların herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini (kişilik, fikri ve sınai mülkiyet hakları dahil olup, bu sayılanlarla sınırlı değildir),
b) Aşırı cinsellik ve şiddet unsurları içermeyeceğini, kumar, pornografi ve şiddet unsurları içermeyeceğini,
c) Diğer Kullanıcıları ve üçüncü kişilere tehdit, taciz veya rahatsız etmeyeceğini,
d) Ticari veya kişisel istenmeyen iletiler (spam) göndermeyeceğini,
e) Diğer Kullanıcılara kendi rızaları haricinde herhangi bir şekilde erişmeyeceğini, bu bilgileri herhangi bir surette toplamayacağını,
f) Herhangi bir kampanya, yarışma, çekiliş düzenlemeyeceğini,
kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.13 Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde yapmış olduğu yükleme ve paylaşımlara ilgili;
a) Yükleme ve paylaşım yapma materyal için fikri ve sınai mülkiyet haklarını talep bir kullanım hakkı tesis etmiş ve bu hak İnternet Sitesi üzerinden söz konusu içeriğin yayınlanmasına ve diğer kullanıcıların, üçüncü kişiler İnternet Sitesi üzerinde veya başka kişiler tarafından tekrar paylaşılmasına müsaade verdiğini,
b) Paylaşım ve yükeye konu içeriğin JoomDo kendi sunucuları veya hizmet aldığı üçüncü taraf sunucularında tutulmasına onay verdiğini. Söz konusu içeriğin, sunucularda makul bir süre boyunca yedek kopyalarda kalabilmesine rıza gösterdiğini,
c) Söz konusu içeriğin, İnternet Sitesi’ne yüklenmekle birlikte Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin, diğer Kullanıcılar ve üçüncü şahıslar tarafından yayın edilmesine rıza gösterdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.14 Kullanıcı tarafından, iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin ihlal edilmesi ve / veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı veya diğer merciler tarafından talep edilmesi halinde, JoomDo Kullanıcı’nın oluşturmuş olduğu hesabı askıya alma, silme ve bir daha hesap açma imkanını elinden alma hakları ve bunlardan bağımsız olarak tazminat talep etme hakkı saklıdır.
4.15 Bu Kullanıcı Sözleşmesinin onaylanması ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde JoomDo tarafından veya bir aracı firma tarafınıza www.joomdo.com web sitesinde sunulan hizmetlere telefon, çağrı hizmetleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta , kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar sunulacak elektronik yazı ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içeriği her türlü ticari elektronik elektronik ileti gönderimini kabul etmektesiniz. JoomDo’dan gönderilen e-postaların altında bulunan ‘Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.’ linkine günlük e-posta listesinden çıkabilirsiniz.

 

5- Sözleşmenin Tadili
JoomDo, internet sitesinin sunmuş olduğu şartlarda ve koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Şartlarda her hangi bir değişiklik olması halinde kullanıcıların uyarılacağını, yapılan değişiklikler hakkında detaylı bir bilgilendirmenin de bu sayfa içerisinde yapılacağını beyan eder.

6- Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme, Kullanıcı veya JoomDo tarafından herhangi bir sebeple üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

7- İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Trabzon Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8- Yürürlüğe Girme
Kullanıcıların, üye olarak kayıt olması anından veya İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetleri kullanmaya başladıkları andan itibaren işbu sözleşmenin ve hükümlerinin okunduğunu ve onaylandığı kabul edilir.